ความรู้ทั่วไป

ความสำคัญของการทำบ้านให้เย็น

เลือกแบบหลังคาเป็นบ้านใหม่ก็เย็นสบาย เพราะความร้อนที่ส่งตรงลงมาจากส่วนบนสู่หลังคาถือว่าเป็นจุดรับความร้อนจุดใหญ่ที่สุดของบ้าน หลายคนที่กำลังวางแผนปลูกบ้านใหม่ หรือซื้อบ้านจัดสรรสไตล์ที่ใช่
จึงหันมาใส่ใจเรื่องรูปแบบของหลังคามากขึ้น วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ ของหลังคาที่จะมาพร้อมคำอธิบายว่างรูปแบบไหน กระเบื้องมุงหลังคาแบบใดที่ช่วยให้บ้านไม่เป็นเตาอบ และยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และสำหรับบ้านจัดสรรที่สามารถเลือกหลังคาแบบตามใจฉันได้เราก็มีตัวช่วยในการ สะท้อน
กันร้อน และระบายความร้อน

หลังคาแบบไหนไม่ร้อน รูปแบบของหลังคา
ที่สามารถป้องกันและระบายความร้อนได้ดีที่สุดได้แก่ทรงจั่วหรือปั้นหยา ด้วยพื้นที่ๆ กว้างกว่าบริเวณใต้หลังคาจะกั้นอากาศร้อนด้วยมวลอากาศที่อยู่ใต้หลังคาเพื่อ ไม่ให้ตีกลับเข้ามาในห้องได้ โดยสามารถเสริมตัวช่วยด้วยการทำช่องระบายอากาศร้อนออกไปจากหลังคาได้ อย่างการติดช่องบานเกล็ด ใช้ไม้ระแนงตีเว้นช่องว่างประมาณ 1 นิ้ว หรือจะใช้เป็นช่องลมอิฐก่อบางส่วนของหน้าจั่วก็ได้

กระเบื้องหลังคาแบบเรียบๆ กับแบบลอน แบบไหนป้องกันความร้อนได้ดีกว่า
ความจริงนั้นไม่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุและสีเคลือบผิวกระเบื้องมากกว่า แนะนำว่าให้เลือกกระเบื้องเซรามิก เพราะเนื้อเซรามิกจะมีการกักเก็บความร้อนต่ำ คายความร้อนได้เร็วกว่าวัสดุประเภทอื่นๆ อีกหนึ่งทางเลือกคือกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ก็จะเป็นวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเช่นกัน ส่วนแบบอื่นๆ ที่ใช้สีเคลือบผิวกระเบื้องนั้นแนะนำให้เลือกเป็นสีอ่อน และมีผิวมัน เพราะจำสามารถสะท้อนรังสี และป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี

 

บ้านจัดสรรที่ เลือกรูปแบบหลังคาไม่ได้ แต่เลือกใช้แผ่นสะท้อน และฉนวนกันบนหลังคาได้
บ้านจัดสรรใหม่ๆ ที่ไม่สามารถกำหนดทิศทางลม หรือเลือกรูปแบบของหลังคาได้เอง ขอให้เข้าใจก่อนว่าการเดินทางของความร้อนจะส่งตรงลงมาบนกระเบื้องมุงหลังคา ต่อมายังใต้หลังคา และรองรับไว้ด้วยฝ้าก่อนที่จะเข้ามาถึงในตัวบ้าน แผ่นสะท้อนความร้อน และฉนวนกันความร้อนจึงคือทางรอดที่ดีที่สุด โดยปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงได้แก่แผ่นสะท้อนความร้อนที่ติดตั้งไว้ในบริเวณใต้ กระเบื้อง ซึ่งปัจจุบันมีแผ่นสะท้อนความร้อน ชนิดที่มีฉนวนกันร้อนหุ้มด้วยแผ่นอะลูมินั่มฟอยล์ รุ่น ULTRA KOOL ที่ทั้งสะท้อนและป้องกันความร้อนเป็นหนึ่งเดียวใต้กระเบื้อง ร่วมด้วยฉนวนกันร้อนอย่าง หนาที่แนะนำว่าต้องหนาถึง 6 นิ้ว เพราะความหนากว่าจะช่วยให้ตัวฉนวนกักเก็บ ซึมซับความร้อนเอาไว้ในตัวได้มากกว่า ใครที่ยังคิดว่าฉนวนแบบเก่าที่หุ้มด้วยฟอยล์บางๆ เป็นทางออก เปลี่ยนมาใช้แบบหนาคุ้มค่ากว่ากันเยอะ

หากช่องว่างเหนือฝ้าเพดานมีน้อยจนไม่สามารถติดฉนวนบนฝ้าได้ ติดฉนวนเฉพาะส่วนใต้วัสดุมุงหลังคาเพียงพอไหม


หลายคนประสบปัญหาหลังคาบ้านจัดสรรมีพื้นที่ในการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนบน ฝ้าแคบ จนทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ ทางหนีทีไล่คือการเลือกใช้แผ่นกันสะท้อนใต้ วัสดุมุงหลังคาแทน โดยวัสดุรุ่นเก่าที่มีลักษณะเป็นเพียงแผ่นสะท้อนความร้อน แต่กันความร้อนไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ เลือกพิจารณาเป็นแผ่นสะท้อนที่มีคุณสมบัติในลักษณะฉนวนอย่างหนาเพื่อการกัน ร้อนระดับสูงมากเป็นพิเศษ ห่อหุ้มด้วยแผ่นอะลูมินั่มฟอยล์ที่ทำหน้าที่สะท้อนและกันความร้อน รับรองว่าช่วยสะท้อนรังสีความร้อนและป้องกันความร้อนไม่ให้ผ่านหลังคาลงมาง่ายๆ

ความสำคัญของการ ทำบ้านให้เย็น และความเข้าใจที่ถูกต้องของ "บ้านเย็น"

 • ความสำคัญของบ้านเย็น คือ ผู้อยู่อาศัยในบ้านเย็น รู้สึกสบายขณะที่อยู่ในบ้าน ไม่รู้สึกร้อนอบอ้าว
  และได้ประหยัดค่าไฟพอประมาณ
 • ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องบ้านเย็น นั่นคือ การได้อยู่อาศัยในบ้านที่ไม่มีปัญหาบ้านร้อน เป็นบ้าน
  ที่จ่ายค่าไฟน้อยเมื่อเทียบกับบ้านทั่วๆ ไป และไม่ว่าบ้านเก่าหรือบ้านใหม่ก็เย็นได้ ถ้าเลือกใช้วัสดุ
  ที่เหมาะสมกับบ้านของตน
 • การเตรียมการก่อนการสร้างบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำถึงแม้จะมีพื้นที่บ้านจำกัด ไม่มีต้นไม้ใหญ่
  มาช่วยกันแดด ขั้นแรกคือการออกแบบบ้านให้มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายลมที่ถูกต้องจะช่วยให้
  ผู้อยู่ในบ้านสบายกาย ไม่รู้สึกอบอ้าว ขั้นต่อไปคือการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน
  โดย เฉพาะส่วนที่รับความร้อนมากที่สุด คือ หลังคา รองลงมา คือ ผนังบ้าน ทั้ง 2 ขั้นตอนจะเห็นผล
  ได้ชัดสำหรับบ้านใหม่ 
 • แต่ถ้าจะให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นเย็นขี้น เห็นตัวเลขค่าไฟต่อเดือนลดลง แบบนี้ต้อง
  ถามผู้มีประสบการณ์บ้านร้อนซึ่งส่วนใหญ่คือบ้านที่ปลูกสร้างอยู่อาศัยแล้ว ตัวช่วยให้บ้านหายร้อนเป็น
  บ้านเย็นกาย ต้องเพิ่มวัสดุที่ช่วยลดความร้อนให้บ้าน ที่ไม่ยุ่งยากติดตั้งง่าย และคุ้มการลงทุนในระยะยาว