ความรู้ทั่วไป

ระบบหลังคาและฝ้าเย็น

กันร้อนที่หลังคาและฝ้า ด้วยระบบหลังคาและฝ้าเย็น ได้รวมเทคโนโลยี
การสะท้อน กันร้อน และระบายความร้อน
เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแต่ละส่วนของบ้านที่ใช้
วัสดุเพื่อการสะท้อน กันร้อน และระบายความร้อน

จะสามารถลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศลงได้ถึง 23%-45%* ระบบบ้านเย็นแบ่งตามการใช้งานได้ 3 ระบบใหญ่ๆ

 

• เริ่มที่หลังคา เป็นจุดที่รับความร้อนมากที่สุด เราพัฒนาตัวฉนวนอย่างหนาให้เป็นมาตรฐานใหม่
สำหรับการกันร้อนระดับสูงมากเป็น พิเศษ นำมาหุ้มด้วยแผ่นอลูมินั่มฟอยล์ทำหน้าที่สะท้อนและกันความร้อน
โดยติดตั้งใต้กระเบื้องตราช้างซีแพคโมเนียและเอ๊กซ์เซลล่าทุกรุ่น เราเรียกว่า แผ่นสะท้อนความร้อนรุ่น ULTRA
KOOL ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนและป้องกันความร้อนไม่ให้ผ่านหลังคาลงมาง่ายๆ

• อย่างไรก็ตาม ความร้อนบางส่วนยังไหลผ่านลงมาในโถงหลังคาได้ ต้องกันความร้อนอีกชั้น
หนึ่งที่ฝ้าชั้นบนของบ้านด้วยฉนวนกันร้อนอย่างหนา 6 นิ้ว รุ่น STAY COOL ซึ่งจะช่วยกักเก็บความร้อน มีน้ำหนัก
เบา สามารถวางบนแผ่นฝ้าที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ปรับเปลี่ยนฝ้า


• สุดท้ายคือการระบายอากาศที่ชายคา ให้ใช้แผ่นฝ้าที่มีรูระบายอากาศสำเร็จรูปจากโรงงาน
มาติดแทนฝ้าแบบทึบคือฝ้าตราช้างสมาร์ทบอร์ด รุ่นระบายอากาศ ซึ่งจะรับลมเย็นและไล่อากาศร้อนออก
ได้ง่ายขึ้น


* ข้อมูลฐานจากปี พ.ศ.2543 ที่มาจากฐานการคำนวณโดยการศึกษาของบัณฑิตวิทยาร่วมด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ SCG จากการทดสอบภาคสนามของบ้านจำลองขนาดพื้นที่ห้อง 16 ตร.ม. จำนวน 2 หลัง
ที่ติดตั้งระบบหลังคา และฝ้าเย็นตราช้าง กับบ้านที่ไม่ได้ติดตั้ง และทำ Simulation เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบหลังคาและฝ้าเย็นตลอดปี โดยค่าประสิทธิผลในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
ในช่วงเวลากลางวัน