ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานผนัง ลดความร้อนเข้าทางผนังบ้าน
ได้ดีกว่าผนังก่ออิฐถึง 8 เท่า*
ด้วยระบบผนังเย็นแบบ Triple Protection ใช้แผ่นผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ดชั้นนอกและชั้นในหนา 8 มม. แทรกกลางแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้วยฉนวนกันร้อน ตราช้าง รุ่น Cool Wall T65 ใช้วัสดุทำงานร่วมกันเป็นระบบ จะช่วยสกัดกั้นความร้อนได้ถึง 3 ชั้น เพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง

ลดการสะสมความร้อนที่ผนังนอกบ้าน และพื้นรอบบ้าน ด้วยระบบกันความร้อนนอกบ้าน 

• แผงระแนงกันแดด ตราช้าง สมาร์ทวูด         
ติดตั้งบนผนังด้านที่ร้อนจัด ลดการสะสมความร้อนในผนังได้มาก ช่วยให้ลดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศลดลงได้ถึง 6-20%* โดยการติดตั้งตามมาตรฐานของ ตราช้าง สามารถ
ใช้พร้อม บล็อกตราช้าง รุ่น COOL PLUS ซี่งจะดูดซึมและกักเก็บน้ำไว้ภายในตัวบล็อก เมื่อใดที่รอบๆ บ้านมีความร้อนจากการสะสมของแดด น้ำที่ถูกเก็บไว้ในบล็อกจะระเหยออกมา
ทำให้อุณหภูมิที่ผิวบล็อกCOOL PLUS ต่ำกว่าผิวคอนกรีตทั่วไป 5-10 องศาเซลเซียส*

* โดยช่วงหน้าร้อน ควรรดน้ำวันเว้นวัน

• สำหรับผนัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ฉนวนตราช้าง STAY COOL รุ่น COOL WALL สำหรับติดตั้งที่ผนัง
ใช้สำหรับกันความร้อนที่มาจากด้านผนังโดยเฉพาะออกแบบมา เพื่อบ้านพักอาศัยติดตั้งได้ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยแล้วและบ้านสร้างใหม่

รายละเอียดของสินค้า ฉนวนตราช้าง STAY COOL
รุ่น Cool Wall T65
 วัสดุปิดผิว หุ้มร้อบด้านด้วยเมทาไลท์ฟิล์ม
 การกันความร้อน
(เมื่อเทียบกับผนังที่ไม่ได้ติดฉนวน)
 กันความร้อนได้ 8.2 เท่า
 ค่าต้านทานความร้อน
Hr.ft2 F/Btu

(ยิ่งค่ามาก ยิ่งกันความร้อนได้มาก)
 10.54
 ขนาด (ม. x ม.) 0.60 x 1.20
 ความหนา (มม.) 65

 • บ้านเย็นด้วยฉนวนตราช้าง STAY COOL รุ่น COOL WALL สำหรับผนัง

1.  เลือกประเภทวัสดุที่ใช้ทำผนังที่มีค่านำความร้อนต่ำ เช่น ผนังตราช้างสมาร์ทบอร์ด
2.  ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่มีความหนา 75 มม. (3 นิ้ว) เช่น ฉนวนตราช้าง STAY COOL
     รุ่น COOL WALL T65 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานความร้อน

• วิธีการใช้งาน

นำฉนวนตราช้าง STAY COOL รุ่น COOL WALL ใส่ลงในช่องโครงร่างที่เตรียมไว้
เริ่มจากด้านล่างขึ้นบน วางฉนวนต่อกันและให้ชิดกันจนเต็มพื้นที่ของช่องโครงร่าง