ความรู้ทั่วไป

CRB 

ฉนวนตราช้างสำหรับงานโครงสร้าง เป็น ฉนวนใยแก้วมีทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น (Blanket and Board) มีวัสดุปิดผิวประเภทต่างๆ อีกทั้งทำการปิดผิวด้วยเครื่องจักรจากโรงงานทั้งแบบ 1 ด้าน, 2 ด้านและหุ้มรอบด้านสามารถกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล ASTM และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486, 487) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคาร

คุณสมบัติ

 • กันความร้อน (Thermal lnsulation)ฉนวนตราช้างมีค่าการนำความร้อนต่ำสามรถต้านทาน ความร้อนได้ดี  จะช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาในอาคาร
 • ดูดซับเสียง (Acoustic lnulation) ฉนวนตราช้างสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกเช่น  เสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเหล็กรีด
 • ไม่ลุกติดไฟ (Non-Flammable) ฉนวนตราช้างเป็นวัสดุไม่ลามไฟที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476 จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย
 • ติดตั้งง่าย (Easy to lnstall) ฉนวนตราช้างมีน้ำหนักเบาทนต่อแรงดึงทำให้ไม่ฉีกขาดง่ายจึงติดตั้งสะดวก
 • ทนต่อแรงกด (Compressive Strength) ฉนวนตราช้างมีความยืดหยุ่นได้ดีสามารถคืนตัวได้ดี หลังการกดทับจึงไม่สูญเสียคุณสมบัติความเป็นฉนวน
 • ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ (Condensation Control) ฉนวนตราช้าง มีวัสดุปิดผิวกันความชื้น
  เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสมจะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่าง ของอุณหภูมิ
  ของอาคารที่ปรับอากาศ
 • อายุการใช้งานยาวนาน (Long Life lnsulation Performance) ฉนวนตราช้างผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพสามารถคงสภาพการเป็นฉนวนได้ยาวนาน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้การรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)